STRAFFERETT

Våre advokater har bistått som forsvarer i domstolene i flere straffesaker, blant annet i saker om mishandling i nære relasjoner, økonomisk kriminalitet og brudd på veitrafikkloven. I flere saker har vi oppnådd enten full frifinnelse eller straffutmåling som er gunstigere enn aktors påstand. Du kan stole på vår dedikasjon til å beskytte dine rettigheter og ivareta deg gjennom den strafferettslige prosessen. Vi påtar oss også oppdrag som bistandsadvokat.

Kontaktperson:

Emil Lunde Wiik