OM OSS


Advokatfirmaet Wangberg Wiik AS holder til på Elvestad i Indre Østfold, med umiddelbar nærhet til E18. Vi retter oss primært mot privatpersoner og næringsdrivende i Østfold og Folloregionen, og i tillegg bistår vi mange av landets kommuner med kurs, foredrag og rådgivning.

Wangberg Wiik består av advokater med forskjellige faglige profiler og spisskompetanser. Vår filosofi er enkel, og den innebærer at ethvert oppdrag skal utføres av den som er best kvalifisert. Dette gjør at våre advokater kan fortsette å rendyrke sine faglige interesseområder, og dette nyter våre klienter godt av gjennom spisset og kostnadseffektiv bistand. Samlet innehar Wangberg Wiik tung kompetanse på de fleste og viktigste rettsområder for privatpersoner og næringsdrivende.  

Enkelte oppdrag kan gis til en fastpris etter avtale med din advokat. Vi forbeholder oss retten til å fravike veiledende priser, avhengig av sakens kompleksitet og advokatens erfaring og ekspertise. Våre advokater forholder seg til Regler for god advokatskikk når det gjelder å tilpasse salærets størrelse til sak og klientens økonomiske forhold.
Vi strekker oss langt for å finne en løsning som passer for deg!

VILKÅR

Alle oppdrag som utføres hos Advokatfirmaet Wangberg Wiik bekreftes med en skriftlig oppdragsbekreftelse, slik Advokatforeningen anbefaler. Oppdragsbekreftelsen inneholder spesielle vilkår for oppdraget og generelle vilkår for advokatenes arbeid.