Merete Longva Bjerke

Assosiert partner & advokatfullmektig
Tel: +47 484 00 571
Epost: mlb@advww.no

Merete Longva Bjerke er vår personvernekspert. Hun har de siste årene jobbet hovedsakelig innen fagfeltet personvern/GDPR. Dette har vært i ulike roller; innleid personvernombud, rådgivning innen personvern og som personvernjurist innen digitaliseringsprosjekter. Med bred erfaring fra privat og offentlig sektor har hun en variert kursportefølje og
kan skreddersy kurs ved behov.

CV

2023 – d.d. Advokatfullmektig og assosiert partner hos Advokatfirmaet Wangberg Wiik AS
2022-2023 Advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS
2021-d.d.   Diverse styreverv
2020-2022 IKA Kongsberg, juridisk rådgiver og prosjektleder for personverntjenestetilbud
2018-2019 Landbruksdirektoratet, avd. ressurs og areal, seniorrådgiver
2017-2018 Drammen kommune, leder for Juridisk avdeling, Byplan
2015-2017 Landbruksdirektoratet, avd. handel og industri, seniorrådgiver
2014-2015 Oslo kommune, byrådsavdelingene, juridisk rådgiver
2012-2014 Tolletaten (virksomhetskontroll), juridisk rådgiver
2011-2012 Gatejuristen, frivillig  
2001-2012 Selvstendig næringsdrivende, coach innen bl.a. lederutvikling og endringsledelse
2000-2001 Inkassoselskapet Prosess AS, COO
1996-1998 Statens landbruksbank, førstekonsulent
1995 Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo