Marthe Salomonsen

CV

Advokatsekretærstudent
Tel: +47 69 10 90 85
Epost: ms@advww.no

Marthe studerer til å bli advokatsekretær ved NKI Nettstudier. Hun hospiterer hos oss i perioden 1.februar til 31.mai 2024 for å få praktisk kunnskap om yrket som en del av studiet.