Kristina I. E. Folkenborg

Advokatfullmektig
Tel: +47 484 00 873
Epost: kf@advww.no

Kristina ønsker å bruke juss som et verktøy for å gjøre folks hverdag bedre. Hun har erfaring fra Oslo likningskontor/Skatt øst innenfor selskaps- og personbeskatning, både som saksbehandler og gruppeleder. Faglig interesse gjorde at hun etterhvert gikk over til å bli jurist i kommunen, først innenfor plan- og byggesak og senere som vann-og avløpsjurist. Hun beskriver va-juss som tidenes best bevarte hemmelighet i juridiske kretser. Kristina er genuint engasjert i det hun driver med og elsker å lære. Hun er fremoverlent og en lagbygger.  

CV

2023 – Advokatfullmektig
2020 –2023 Vann og Avløps-jurist, Indre Østfold kommune
2016-2020 Plan-og byggesaksrådgiver, Eidsberg/Indre Østfold kommune
2012-2016 Seniorskattejurist, Skatt Øst, personbeskatning
2005-2012 Gruppeleder/underdirektør, Oslo likningskontor/Skatt Øst, personbeskatning
2002-2005 Skattejurist, Oslo likningskontor, selskapsbeskatning
2001-2002 Førstekonsulent, Oslo likningskontor, arbeidsgiveravgift