KOMMUNALRETT

Kommunalrett omhandler alle rettslige problemstillinger som kommuner stilles ovenfor. Wangberg Wiik har lang erfaring med å arbeide i og med offentlig sektor, og har solid oversikt over kommunal organisering og de oppgaver det offentlige skal utføre. Vi kan bistå med alle typer tema, herunder blant annet saksbehandling, åpenhet og innsyn, plansaker, kommunale reglementer, bevillingsforvaltning, arbeiedsrettslige problemstillinger, samt kursing og veildning av ansatte og folkevalgte.  

Kontaktperson:

Karoline Bjerke Wangberg