HELSE- OG TRYGDERETT

Helse- og trygderetten er komplekse rettsområder som berører enkeltpersoner og samfunnet som helhet. Regelverket er omfangsrikt og detaljert, og det kreves ofte mye tid og ressurser for å få innvilget ytelser og hevde rettigheter du har krav på overfor NAV, forvaltningsorganer og forsikringsselskaper. Våre advokater har omfattende erfaring på helse- og trygdeområdet, og kan gi deg den juridiske støtten du trenger i komplekse saker.

Kontaktperson:

Karoline Bjerke Wangberg