GENERELL KONTRAKTRETT

Advokatene i Wangberg Wiik kan bistå næringsdrivende og privatpersoner med utarbeidelse og oppfølging av kontrakter på tvers av områder, samt med planlegging og strategi, og bistand i forhandlinger og tvister.

Eksempler på kontrakter vi kan bistå med er forretningsavtaler, aksjonæravtaler, kjøpsavtaler, kunde- og leverandøravtaler, husleieavtaler mv.

Kontaktperson:

Karoline Bjerke Wangberg
Emil Lunde Wiik