FAST EIENDOM OG ENTREPRISE

Fast eiendom og entreprise er rettsområder som berører enhver som er involvert i kjøp og salg av fast eiendom, og utviklings- og byggeprosjekter. Vi tror på det å være tidlig ute, ved å komme med løsningsforslag som gir partene forutsigbarhet. Med langvarig erfaring fra kommunale reguleringsprosesser kan Wangberg Wiik gi deg kyndig rådgivning i forkant, underveis og etter ferdigstillelse og overlevering, og gi deg trygg bistand dersom det skulle oppstå tvist.

Kontaktperson:

Kristina I. E. Folkenborg