FAMILIE- OG ARVERETT

Familie- og arverett er blant Wangberg Wiiks kjerneområder. I familie- og arveretten er det viktig å ha en advokat som forstår både de juridiske aspektene og den emosjonelle betydningen som ofte er involvert. Vi opplever at mange potensielle uenigheter kan unngås ved å gjøre nødvendige disposisjoner i forkant, og bistår hyppig med utarbeidelse av testamenter, fremtidsfullmakter og ektepakter. Vi oppfordrer våre klienter til å planlegge, ikke bare ut fra dagens situasjon og behov, men med fremtiden for øye. Dette vil som regel være langt rimeligere og ikke minst bidra til å ivareta gode familieforhold. Advokatene i Wangberg Wiik bistår også jevnlig i skilsmisse- og arveoppgjør.  

Vi tilbyr også bistand i foreldretvister og barnevernssaker. I slike saker, som alltid er følelsesladde og kompliserte, er det barnets beste som er hovedfokus. Som advokater er vi rettslig og etisk forpliktet til å bidra til å finne løsninger som ivaretar barnets interesser og rettigheter. Enten du står midt i en opprivende foreldretvist eller barnevernssak, vil vi gi deg den støtten og ekspertisen du trenger. 

Kontaktperson:

Karoline Bjerke Wangberg