ARBEIDSRETT

Arbeidsretten regulerer spillereglene i arbeidslivet, og er et komplekst rettsområde som er i kontinuerlig utvikling. Våre advokater har erfaring fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, og kan bistå deg med å navigere i de til tider utfordrende situasjoner og problemstillinger som kan oppstå i arbeidsforhold.  

Vår tilnærming fokuserer på å finne konstruktive og kostnadseffektive løsninger for våre klienter. Enten du er en arbeidstaker som trenger juridisk bistand i en krevende sak, eller du er en arbeidsgiver som trenger hjelp til å etterleve arbeidsmiljølovens krav, vil vi gi deg trygg og pålitelig bistand når du behøver det som mest. Vi har også god erfaring fra å bistå med arbeidsrettslige problemstillinger for offentlige instanser. 

Kontaktperson:

Karoline Bjerke Wangberg
Emil Lunde Wiik