Adrian Rønsen

Advokatfullmektig
Tel: +47 484 00 5 71
Epost: ar@advww.no

Adrian har arbeidet med saker innenfor et bredt spekter av juridiske fagområder. Dette inkluderer blant annet strafferett, personskadeerstatning, familie- og arverett og foreldretvister.
Han har også god kompetanse innenfor barnerett og skrev masteroppgave om barns rettssikkerhet. Han har tidligere vært engasjert som alminnelig medlem i saker for
Barneverns- og helsenemnda og meddommer i tingretten.

Adrian har utdannelse i økonomi og markedsføring, og bistår klienter i saker som både krever juridisk kompetanse og økonomisk forståelse.

CV

2023 Advokatfullmektig
2023 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2021-2023 Studentmedarbeider, Advokatfirmaet Tveter og Kløvefjell
2022 Publikasjon, Stud.Jur. nr. 7/2022: «Tvangsplassering av ungdom i institusjon i lys av LB-2022-119691»
2013 Finansregnskap og regnskapsanalyse, Mikroøkonomi og Finansiell Styring, Handelshøyskolen BI
2012 Bachelor i internasjonal markedsføring, Handelshøyskolen BI